Menu
BEDRIJVEN OP IJSSELVELD: Ga naar bedrijven

Gelukkig, duurzaam, innovatief en winstgevend 2017

Na een druk en goed 2016 wensen wij u een in alle opzichten goed en gelukkig 2017 toe

2016 was voor de coöperatie een druk jaar, met name in de eerste helft van het jaar. Als mede-oprichter van het ondernemersfonds Montfoort-Linschoten waren er heel veel voorbereidende werkzaamheden te verrichten. En toen in januari het uiteindelijke besluit viel was daarmee ook het kader geschapen voor een voortzetting van de activiteiten van de coöperatie.

Op 10 april werd, voor 12 eigenaren van 18 panden, voor 3 megawatt aan zonne-PV installaties aanbesteed, op ons bedrijventerrein en daarbuiten. Ook dat heeft voor de coöperatie, met name voor de voorzitter en de parkmanager, heel veel drukte en leerzame tijden opgeleverd. We waren het eerste bedrijventerrein in de provincie Utrecht dat op grote schaal subsidie kreeg toegezegd uit de SDE+ regeling en worden daarmee het groenste bedrijventerrein van onze provincie. Inmiddels is de installatie in volle gang en we hopen dat het project in de loop van dit jaar kan worden afgerond. Wij feliciteren Holland-Utrecht, Valk Solutions, Van Kooten Slachterij, Kiremko en Autec met de ingebruikname van hun installaties. De rest zal spoedig volgen. Hulde aan de ondernemers die het hebben aangedurfd om grootschalig in duurzaamheid te investeren. En het mooie is, dat de installaties met veelal lokale arbeid woren gerealiseerd. De meeste installaties worden gelegd door Van den Pol.

Op 29 april werd onze voorzitter, Kees Birkhoff, door Zijne Majesteit benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau, als blijk van waardering voor zijn vele activiteiten in zijn lange carrière in het Montfoortse bedrijfsleven en het (kerkelijk en sportief) vrijwilligerswerk.

Door de oprichting van het ondernemersfonds is ons werkgebied uitgebreid en daarvoor is een statutenwijziging doorgevoerd, zodat nu ook ondernemers van buiten ons bedrijventerrein lid kunnen worden. Veel energie is ook gestoken in het betrekken van ondernemers die nu ook onder ons werkgebeid vallen. Via de coöperatie kunnen die ook subsidie aanvragen bij het ondernemersfonds voor projecten die het algemeen belang ten goede komen. (bebording, beveiliging, maar ook bindingsactiviteiten). Wie meer wil weten kan kijken op de site van het ondernemersfonds (www.ondernemersfondsmontfoort.nl) of contact opnemen met onze parkmanager via info@bedrijvenparkijsselveld.nl

Op onze ledenvergadering in november is besloten opnieuw een open bedrijvendag te organiseren in 2017. Die zal plaatsvinden op 4 november 2017, noteer het alvast in uw agenda. Nader nieuws volgt in het voorjaar.

Tenslotte zal in 2017, in samenwerking met het ondernemersfonds, een begin worden gemaakt met een gemeentebreed glasvezelproject, zodat ook op die manier het ondernemersklimaat op ons bedrijvenpark verbetert en optimaal blijft.

Voor dit moment wensen wij u het allerbeste voor 2017, voor uw bedrijf maar natuurlijk ook in uw privéleven.

Kees Birkhoff,

voorzitter

| archief bekijken

Recente berichten

Gelukkig, duurzaam, innovatief en winstgevend 2017

Na een druk en goed 2016 wensen wij u een in alle opzichten goed en gelukkig 2017 toe Lees meer...

Voorzitter BIJ gedecoreerd

Koninklijke onderscheiding voor Kees Birkhoff Lees meer...

Montfoort Werkt!

Op 21 maart krijgt u de gelegenheid een kijkje te nemen bij Montfoortse bedrijven Lees meer...

 

Recente berichten

Gelukkig, duurzaam, innovatief en winstgevend 2017

Na een druk en goed 2016 wensen wij u een in alle opzichten goed en gelukkig 2017 toe Lees meer...

Voorzitter BIJ gedecoreerd

Koninklijke onderscheiding voor Kees Birkhoff Lees meer...

Montfoort Werkt!

Op 21 maart krijgt u de gelegenheid een kijkje te nemen bij Montfoortse bedrijven Lees meer...